Last update: 01/05/2020 
 
 
 

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Παρακαλούμε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που θα συλλέξουμε στο πλαίσιο της έρευνας:

  • Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από ενηλίκους (άνω των 18 ετών).

  • Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνει εντελώς ανώνυμα με βάση έναν μοναδικό προσωπικό κωδικό για κάθε συμμετέχοντα.

  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία βρίσκεται το κάθε ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί από την ίδια την ερευνητική ομάδα, η οποία έχει τον πλήρη έλεγχο των στοιχείων που συλλέγονται. Μαζί με τις απαντήσεις σας, δεν θα καταχωρηθεί κανένα στοιχείο που να μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας (ονοματεπώνυμο, IP address, κλπ).

  • Αν θελήσετε, εντελώς προαιρετικά, να μας δώσετε στο τέλος του ερωτηματολογίου ένα email για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με επόμενες φάσεις της έρευνας, αυτό θα αποθηκευθεί σε μία εντελώς ξεχωριστή βάση δεδομένων (λίστα) και δεν θα μπορεί να αντιστοιχηθεί με τις απαντήσεις που δώσατε στο ερωτηματολόγιο. Συνεπώς, δεν υπάρχει απολύτως κανένας τρόπος να μάθουμε τι απαντήσεις δώσατε, αλλά ούτε και να απαντήσουμε σε ερωτήματα/αιτήματα που τυχόν θέσετε εντός του ερωτηματολογίου. Για τέτοια ζητήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία που εμφανίζονται δεξιά.

  • Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, και ειδικότερα για τη στατιστική τους επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο του πληθυσμού (και όχι για μεμονωμένα άτομα). 

  • Επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική και αν, για οποιονδήποτε λόγο, αισθανθείτε άβολα ή το θελήσετε, μπορείτε να τη διακόψετε. Ακόμα και αφού ολοκληρώσετε την υποβολή, αν το θελήσετε θα μπορείτε να αποσύρετε τα δεδομένα σας, επικοινωνώντας μαζί μας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

  • Λόγω της φύσης της παρούσας έρευνας είναι πολύ πιθανό και άλλοι ερευνητές να βρουν χρήσιμα τα δεδομένα που συλλέγουμε για να δώσουν απαντήσεις σε μελλοντικά ερευνητικά ερωτήματα. Για τον λόγο αυτόν, τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα τεθούν στο μέλλον -σε πλήρως ανώνυμη μορφή- στη διάθεση της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας (open data) για τυχόν επιπρόσθετες διερευνήσεις.

  • H διαδικασία και το συγκεκριμένο πρωτόκολλο της έρευνας έχει εγκριθεί από την επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Αρ. Απόφ.: ΔΠΘ/ΕΗΔΕ/43979/316/2020). 

  • Η έρευνα πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) περί Προστασίας προσωπικών δεδομένων 2016/679 (GDPR) και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας (Nόμος 4624/2019). Η νομική βάση που εφαρμόζουμε για την επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλεχθούν είναι ότι "η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον" (άρθρο 5). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://duth.gr/Πανεπιστήμιο/Προστασία-Δεδομένων-Προσωπικού-Χαρακτήρα-GDPR

  • Για τυχόν παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ethics@duth.gr). |  Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας ή πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων - DPO στο ΔΠΘΔήμητρα Τσιμπιρίδου, Τηλ.: 25310 39271, Εmail: dpo@duth.gr | Εάν δεν επιλυθεί το ζήτημά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.


 

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας στο email: psycovid19@psed.duth.gr. Μπορείτε, επίσης, να παρακολουθείτε τη σελίδα μας στο Facebook.

Οι επιστημονικά υπεύθυνες
Δρ. Αλεξάνδρα Καρούσου - Επικ.Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Δρ. Βασιλική Μπρουσκέλη - Επίκ.Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Υγείας

 

© Alexandra Karousou & Vasiliki Brouskeli

 

 

 

Email:
psycovid19@psed.duth.gr

Facebook:
facebook.com/DuthPsyCovid19

Διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού

Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης
στην Προσχολική Ηλικία
Νέα Χηλή, 68100 Αλεξανδρούπολη